SẢN PHẨM NỔI BẬT

NC10(SF700)

60.000 VNĐ

FAN NB NC01

35.000 VNĐ

SMART N16

45.000 VNĐ

LG 24" 24MP56

3.690.000 VNĐ

LCD LG 24" 24M47D

3.120.000 VNĐ

LCD LG 24" 24M35D

3.120.000 VNĐ

LCD 20

2.250.000 VNĐ

LCD 20

2.150.000 VNĐ

Totolink N300PC

345.000 VNĐ

N150PC

245.000 VNĐ

N150UH

265.000 VNĐ

Totolink N150UM

210.000 VNĐ

Totolink N3GR

550.000 VNĐ

Totolink EX300

550.000 VNĐ

Totolink N300RH

1.050.000 VNĐ

Totolink N300RU

650.000 VNĐ

Totolink iPuppy

550.000 VNĐ

Totolink A2004NS

1.390.000 VNĐ

TOTOLINK N300RB

690.000 VNĐ

QTD 6104

1.050.000 VNĐ

QTX 6404

1.590.000 VNĐ

QTC 410E

491.000 VNĐ

QTC 209C

873.000 VNĐ

QTX 1211

504.000 VNĐ

VP-460AHD

2.200.000 VNĐ

VP-111AHD

990.000 VNĐ

VP-450CVI

3.980.000 VNĐ

VP-101CVI

1.500.000 VNĐ

VT 16100E

10.890.000 VNĐ

VT 8800S

2.700.000 VNĐ

VT 3224B

1.114.000 VNĐ

VT-3118A

790.000 VNĐ

LOA VENR VK370

145.000 VNĐ

LOA VENR VK360

115.000 VNĐ

LOA LP-S800

140.000 VNĐ

LOA LP-S600

115.000 VNĐ

LOA LP-S200

125.000 VNĐ

LOA LP-S100

110.000 VNĐ

LOA LP-Q900

150.000 VNĐ

LOA LP-Q800

130.000 VNĐ

LOA LP-Q300

100.000 VNĐ

LOA LP-Q200

115.000 VNĐ

LOALP-Q100

110.000 VNĐ

LOA LP-D800

140.000 VNĐ

LOA LP -D200

80.000 VNĐ

LOA LP -D100

115.000 VNĐ

LOA LP -T200

60.000 VNĐ

LOA LP -T100

47.000 VNĐ

S1200BTSR SK 1155

13.950.000 VNĐ

S1200V3RPS SK 1150

14.150.000 VNĐ

Server S5200

14.900.000 VNĐ

QTK-9208

810.000 VNĐ

QTK-704

810.000 VNĐ

QTK-9204

505.000 VNĐ

QTK - NV2000

310.000 VNĐ

SERVER S7020

16.500.000 VNĐ

Server S5500BC

13.900.000 VNĐ

SSD ADATA 128GB

1.635.000 VNĐ

KINGMAX SME 240G

2.690.000 VNĐ

KINGMAX SME 120G

1.620.000 VNĐ

KINGMAX SME 60G

1.100.000 VNĐ

ASUS B85 VANGUARD

2.330.000 VNĐ

MSI GT630 2GD3

1.495.000 VNĐ

Smart Phone INNO 8

2.200.000 VNĐ

Smart Phone INNO 9

1.950.000 VNĐ

IPHONE 5S 64GB GOLD

19.500.000 VNĐ

IPHONE 5S 32GB GOLD

17.500.000 VNĐ

IPHONE 5S 16GB

14.800.000 VNĐ

SONY SVF1421ESG

9.680.000 VNĐ

DELL VOSTRO 3421

8.850.000 VNĐ

Vostro 270MT

7.850.000 VNĐ

Cooler Master 500W

1.055.000 VNĐ

FSB 500W

900.000 VNĐ

ROUTER Vigor2920

2.850.000 VNĐ

Linksys WAG 120N

1.255.000 VNĐ

Modem ADSL AG300

1.075.000 VNĐ

WIFI 4P NETGEAR

300.000 VNĐ

SW CNET 8P

175.000 VNĐ

HDD WESTERN 1TB

1.855.000 VNĐ

LENOVO B470 - B960

6.600.000 VNĐ

ASUS K450CA-WX08

9.700.000 VNĐ

ACER V5 431

6.350.000 VNĐ